(Нібыта пра Беларусь. З "Лірнік вясковы" Уладзіслава Сыракомлі).

ЛІРА МАЯ ТЫ СПЕЎНАЯ! З ЧАРАЎНІЧАГА ДРЭВА,

МУСІЦЬ, ТЫ ЗМАЙСТРАВАНА.

ЛЕДЗЬ ВАЗЬМУ ЦЯБЕ Ў РУКІ, УСЕ, ЯК ЁСЦЬ, ТВАЕ ГУКІ,

І ПЕСНЯЙ Я ЎВЕСЬ ЗАБРАНЫ.

Избранное сообщение

ЗАНАТОЎКІ. ТРАВЕНЬ.

ПАДЗЯЛІЦЦА

КАМЕНТАВАЦЬ ТУТ (уваход праз):

понедельник, 30 ноября 2015 г.

пятница, 27 ноября 2015 г.

среда, 18 ноября 2015 г.

ВЕЛЬМІ ЦІКАВАЕ ІНТЭРВ'Ю.

"Гэта страх і жах. Столькі людзей загінула ні за што" - футбаліст пра кнігу Алексіевіч.


By.tribuna.com прапанавала многім беларускім спартсменам ацаніць творчасць нобелеўскай лаўрэаткі па літаратуры Святланы Алексіевіч. На жаль, у асноўным, натыкаліся на адмовы. Патэнцыйныя героі спасылаліся на адсутнасць вольнага часу або на боязь не зразумець твор.
БЕЛАРУСКІ ТЭКСТ

РУССКИЙ ТЕКСТ

http://nn.by/?c=ar&i=160162

воскресенье, 15 ноября 2015 г.

АБУРЭННЕ.

 Сёння ўвечары хадзіў у храм да службы. У вініку пачуццё, з якім па заканчэнні выйшаў - абурэнне! Не службай, канешне, а вось чым.
 Пасля акафіста выйшаў, здаецца, дыякан, каб прачытаць пропаведзь. Ён менавіта чытаў яе, то бок гэта не яго словы; але паколькі не было зроблена ніякіх папярэдніх каментараў і абмовак, таму нешта з таго, што чыталася, і вызвала абурэнне. Тое, напрыклад, калі ён ужываў некалькі разоў выраз "наша Радзіма, Расея...". Гэта беларусам гавораць! Былі і яшчэ дзіўныя моманты. Першы касманаўт, аказваецца, ёсць заслуга Расеі (а не супольнасці народаў, якія тады складалі дзяржаву пад назвай СССР). І яшчэ больш дзіўнае: перамога ў Вялікай Айчыннай Вайне таксама здабытак Расеі (а не народаў, якія ўваходзілі ў склад 15-ці рэспублік Саюза). Як абразу гэта могуць успрыняць Беларусь (страціўшыя траціну насельніцтва праз гэтую вайну), Украіна (пра якую, як чытаў у сеціве, Пуцін яшчэ за некалькі год да цяперашняга канфлікту гаварыў, што і без яе выйгралі б вайну), Грузія... (Дарэчы, расейцы любяць гаварыць, што на Захадзе перапісваюць гісторыю другой сусветнай. Можа так і ёсць, але паглядзіце (звярніце ўвагу!) на вышэй сказанае, як яе перапісвае Расея!).
 Было і яшчэ, ужо не грамадска-палітачнае. Калі палёт першага чалавека ў космас быў названы, як перамога чалавечага духу. Здаецца мне, у праваслаўі слова "духоўнасць" у сваім значэнні адрозніваецца ад таго, што пад ім мае на увазе свецкі мір. І ўжываць гэтае слова ў дачыненні да свецкай падзеі (няхай і вялікай) не карэктна як мінімум.
 Карацей кажучы, пропаведзь сённяшняя здзівіла, узрушыла і прынесла вось гэткія думкі дый пачуцці.

Сегодня вечером ходил в храм на службу. В результате чувство, с которым вышел по окончании - возмущение! Не службой, конечно, а вот чем.
После акафиста вышел, кажется, дьякон, чтобы прочитать проповедь. Он именно читал её, т.е. эти слова - не его. Но поскольку не было сделано никаких предварительных комментариев и оговорок, то кое-что из того, что читалось, и возмутило. То, к примеру. когда он несколько раз употреблял фразу "наша Родина, Россия...". Это белорусам говорилось! Были и ещё странные моменты. Первый космонавт, оказывается, - это заслуга Росии (а не сообщества народов, которые тогда составляли государство под названием СССР). И ещё более странное: победа в Великой Отечественной Войне тоже завоевание России (а не народов, которые входили в состав 15-ти республик Союза). Как оскорбление это могут воспринять Беларусь (которая в этой войне потеряла треть населения), Украина (про которую, как читал в сети, Путин ещё за несколько лет до теперешнего конфликта говорил, что и без неё выиграли бы войну), Грузия... (Кстати, россияне любят говорить, что на Западе переписывают историю второй мировой. Может и так, но посмотрите (обратите внимание!) на вышесказанное, как её переписывает Россия!).
Было и ещё, уже не общественно-политическое. Когда полёт в космос первого человека был назван "победой человеческого духа". Кажется мне, в православии слово "духовность" в своём значении отличается от того, что подразумевает под ним светский мир. И употреблять это слово в отношении к светскому событию (пусть и великому) по меньшей мере не корректно.
Короче говоря, проповедь сегодняшняя удивила, возмутила и добавила такие вот мысли.
P.S. Если из России кто читает, прошу прощения за некоторый резковатый тон местами.

пятница, 13 ноября 2015 г.

четверг, 12 ноября 2015 г.

Неспадзяванкі чакаеш:
Грукне ў шыбіну гром -
Прарасце прадчуванне.
Дверцамі грукне таксі -
Радасць у сваты прыехала.
Развярнулася, знікла таксі,
Твой пад’езд абмінула…
Неспадзяванкі чакаеш,
Забываеш 
Проста жыць.

Міхась Стральцоў.
(Аўтар фота, магчыма, Jagdish Patil)

РАСЕЙСКІ САЙТ REGNUM.RU НАЗВАЎ НОВЫЯ БЕЛАРУСКІЯ ГРОШЫ РУСАФОБСКІМІ.

ПРА БЕЛАРУСЬ. REGNUM.RU. У ТЫМ ЖА ДУХУ, ШТО І РАНЕЙ.

БЕЛАРУСКІ ТЭКСТ

РУССКИЙ ТЕКСТ.

среда, 11 ноября 2015 г.

БЕЛАРУСЬ. ПАЛІТЫКА. ЦІКАВА.

"Пасьля прэзыдэнцкіх выбараў 2010 году зь Беларусьсю ўсё было зразумела і проста: закручваньне гаек, пагром апазыцыі, адкат у стасунках з Захадам, павялічэньне залежнасьці ад Масквы. Да самога 19 сьнежня 2010 г. захоўвалася інтрыга, ці раптам выбары пройдуць ціха і «адліга» працягнецца далей. На раніцу 20 сьнежня ніякай інтрыгі больш не было". ДАЛЕЙ ЧЫТАЦЬ ТУТ:

Беларускі тэкст

Русский текст


http://nn.by/?c=ar&i=159462

суббота, 7 ноября 2015 г.

НЕЧАКАНЫ ПРАЦЯГ.

Нечаканы (але і чаканы, і жаданы) працяг навіны (вось яна) пра сумнеўныя "ваенна-патрыятычныя" клубы для моладзі, якія рыхтуюць жаўнераў "рускага міру".

БЕЛАРУСКІ ТЭКСТРУССКИЙ ТЕКСТ ЗДЕСЬ

четверг, 5 ноября 2015 г.

ЯК АСОБНЫЯ СВЯТАРЫ І АФІЦЭРЫ НА ГРОДЗЕНШЧЫНЕ РЫХТУЮЦЬ ЖАЎНЕРАЎ "РУСКАГА МІРУ"

"Прыкра, што гэтаму свядома ці несвядома спрыяюць і асобныя праваслаўныя святары, і дзейсныя супрацоўнікі беларускай міліцыі".


http://nn.by/?c=ar&i=158906

Ці можна лічыць войска Вітаўта рускім?

"У XVI стагоддзі Русь у летапісах Масковіі і Вялікага Княства Літоўскага ўспрымаецца як выток і пачатак дзяржаўнай гісторыі, «рускае» мінулае запатрабаванае дынастычнай і генеалагічнай міфалогіяй, аднак ужо ў той час Масква і ВКЛ успрымаюць адно аднаго як чужакоў: «У крыніцах адзінства не зафіксавана. І ў той час братамі мы не былі, перафразоўваючы вядомы твор»
http://nn.by/?c=ar&i=159375


среда, 4 ноября 2015 г.

"ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ: 4 НОЯБРЯ РОССИЯ ПРАЗДНУЕТ ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ ОТ БЕЛОРУСОВ".

Официально провозглашается, что в 1612 году Москву освобождали от "польских интервентов", но исторические документы свидетельствуют, что "интервентами" были наши предки - литвины.


Начиная с 2005 года, в России помпезно и с размахом празднуется так называемый «День народного единства». 


В пояснительной записке к проекту закона об учреждении этого праздника, отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе», пишут «Весткi» .


Так что же всё-таки произошло в том далёком 1612 году, 400 лет тому назад? И почему даже в самой России не все однозначно воспринимают введение этого праздника? 


К примеру, известный писатель Виктор Ерофеев крайне негативно отозвался об этом «празднике», сказав буквально следующее: «Считаю, что это слишком надуманное, фальшивое мероприятие, пафос которого усилиями государственной пропагандистской машины будет раздут до торжества вселенского жлобства. 


Вообще, я считаю, что это большая ошибка - возводить в ранг государственного праздника довольно сомнительные разборки властных группировок времен Смутного времени. На место одного ложного и насквозь фальшивого праздника, я имею в виду годовщину Октябрьского переворота, придумали другой - такой же фальшивый и ложный, который служит только одной цели: продолжать возбуждать вражду и неприязнь между нашими народами».


Под «нашими народами» В.Ерофеев подразумевает русских и поляков, но сами поляки считают себя …. лишь относительно причастными с событиям ноября 1612 года. 


По мнению польского историка Иеронима Грааля: «...что меня немного смущает в изложении событий времен Смуты, - это упор на польское происхождение захватчиков. Ведь в войске «ляхов», собственно этнических поляков было не более 30%, остальные были литовцами, белорусами (литвинами), украинцами и немцами. Ведь сами современники часто именовали интервентов «литвинами». Кроме того, ополчение Минина и Пожарского изгнало из Кремля и русских бояр, вместе с будущим царём Михаилом Романовым, его матерью и дядей».


А, например, епископ-викарий архиепархии Божией Матери Анджей Стецкевич вообще не понимает, что же такого отмечают в России 4 ноября: «Когда этот праздник ввели, я часто спрашивал соотечественников: «Что означает дата - 1612 год?» Почти никто не давал мне ответа».


Действительно, выдавать внутренние разборки нескольких политических групп, когда одна из них (московская семибоярщина) выступила сторонником призыва на царство польского королевича, называть это днём какого-то «народного единства» – более чем странно. 


Фактически, можно говорить о гражданской войне, происходившей в то время в Московии (России) между сторонниками и противниками польского короля и Великого князя Литовского Сигизмунда III и его сына Владислава. И не более того. Собственно, сам по себе факт воцарения иностранной династии был не нов для Московии, ведь те же Рюриковичи были призваны на княжение из Скандинавии, а с середины XVIII века страной правили немцы. И никого это не возмущало.


Ополчение Минина и Пожарского боролось не столько за независимость России, сколько участвовало в банальных разборках за власть между двумя соперничающими группировками. 


На стороне другой группировки выступали литвины (белорусы), составлявшие более половины в войске так называемых «интервентов». Так, комендантом литовского гарнизона в Кремле до лета 1612 года, был великий рефендарь литовский Алекса́ндр Ко́рвин-Гонсе́вский, которого в этой должности сменил Миколай Струсь — литовский (белорусский) полковник, командовавший гарнизоном Кремля летом-осенью 1612 года, т.е. вплоть до его сдачи. И, наконец, деблокирующей группировкой войск, пробивавшейся на помощь осаждённым, командовал Ян Ка́роль Ходке́вич, в 1605—1621 годах занимавший должность Великого гетмана Литовского.


Формально Московским царём, вплоть до 1634 года, оставался сын Сигизмунда III — Король Польский и Великий князь Литовский, Владислав IV Ваза. Еще в 1610 году он был приглашён на царство московскими боярами и духовенством. Владиславу присягнули на верность практически все жители Москвы и многих других городов. Даже чеканилась монета с его изображением.


То есть в момент, когда Минин и Пожарский собирали ополчение, у Московии (России) уже был законный и признанный народом царь. Во всяком случае – одной из противоборствующих группировок. Неудивительно, что западные короли и монархи не восприняли всерьёз последующее «воцарение» Михаила Романова. Ведь законным царём они считали Владислава IV Вазу. Польский король и Великий князь Литовский в то время был реальным правителем большей части Московских земель. Граница проходила всего в 100 км от Москвы, а за ней лежали земли, заселенные в основном не русскими, а мордвой, чувашами, удмуртами, башкирами, татарами и иными народами.


И, наконец, совершенно непонятно, почему сегодня в России празднуется именно 4 ноября? В этот день один из отрядов ополченцев Минина и Пожарского захватил часть укреплений Китай-города, заставив литвинов отступить в Кремль. Этот бой вовсе не был «решающим». Сражение продолжалось и 5 ноября, и только вечером того же дня командование гарнизона подписало капитуляцию. А открытие ворот и сдача гарнизона, вообще произошли уже 6 ноября.


Кстати, некоторым из оборонявшихся в Кремле - литвинам хорунжего Будзилы – московиты сохранили жизнь, однако пленных солдат из полка Миколая Струся, вопреки условиям капитуляции («в здравии оставить и в уважении иметь»), 9 ноября казаки князя Трубецкого жестоко казнили, изрубив саблями.


Отвечая на вопрос, что же празднуют россияне 4 ноября, можно сказать, что празднуют они: во-первых, победу одной политической группировки, боровшейся за власть в стране, над другой. B "Смутное время" не было и не могло быть никакого «народного единства». А во-вторых, изгнание из Москвы литвинского (белорусского) войска, в рядах которого было некоторое количество поляков, жемойтов (литовцев), русинов (украинцев) и наёмников, в основном из германских земель.


В то время Московиты чаще воспринимали войско «иноземцев» именно как литвинское (белорусское), а не польское: «Приуспевшим же всем казаком к обозу у великомученицы христовы Екатерины, и бысть бой велик зело и преужасен; сурово и жестоко нападоша казаки на войско литовское: ови убо боси, инии же нази, токмо оружие имущие в руках своих и побивающие их немилостивно. И обоз у литовских людей розорвали».


Спрашивается, почему бы сегодня российским историкам и политикам не сказать правду, что, мол, Москву в 1612 году освобождали не от поляков, а от белорусов? Ответ прост. Потому что правдивая трактовка событий разрушит имперский миф об извечной дружбе русского и белорусского народов.


КРЫНІЦА:

http://udf.by/news/sobytie/130122-istoricheskiy-fakt-4-noyabrya-rossiya-prazdnuet-osvobozhdenie-moskvy-ot-belorusov.html

воскресенье, 1 ноября 2015 г.

Зміцер Вайцюшкевіч “Матуля” [Official Music Video]

СЁННЯ, НА ЖАЛЬ, ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ - САБОР- НАВАМУЧАНІКАЎ І ВЫЗНАЎЦАЎ ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ.

 А ў Варварынскім храме Пінска гэтае свята ніяк не адзначалі. Ні ўвечары на ўсяночным трыванні - ні трапара, ні канона; ні сёння на Літургіі  - нават святар не ўзгадаў пра гэтую падзею. Шкада тых праваслаўных, для каго сённяшняе свята мае значэнне. Яшчэ больш шкада тых, каму гэта абыякава. Шкада усіх нас, таму, што калі не памятаем сваіх мучанікаў, большасць з якіх катавалі і знішчалі ў 30-я гады, тады і магчыма, як у гэтым годзе, усталяванне помніка Сталіну(!) каля праваслаўнай капліцы (!) на Лініі Сталіна пад Мінскам. Бо гэта ж альтэрнатыва: ці шануем таго, хто спрыяў умовам для знішчэння людзей, ці тых, каго знішчалі і катавалі - мучанікаў. Адразу і тое, і іншае немагчыма.

 СЁННЯ, НА ЖАЛЬ, ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ - САБОР- НАВАМУЧАНІКАЎ І ВЫЗНАЎЦАЎ ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ.


А в Варваринском храме Пинска этот праздник никак не отмечали. Ни вечером на всенощном бдении - ни тропаря, ни канона; ни сегодня на Литургии - священник даже не упомянул об этом событии. Жаль тех православных, для кого сегодняшний праздник имеет значение. Ещё более жаль тех, кому это безразлично. Жаль всех нас, потому, что если не помним своих мучеников, большинство из которых истязали и уничтожали в 30-е годы, тогда и возможна, как в это году, установка памятника Сталину(!) возле православной часовни (!) на Линии Сталина под Минском. Это ведь альтернатива: или почитаем того, кто способствовал условиям для уничтожения людей, или тех, кого уничтожали и истязали - мучеников. Одновременно и то, и другое невозможно.
 К СОЖАЛЕНИЮ, СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ - СОБОР - НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ.

ПРА СВЯТА ЧЫТАЦЬ ТУТ.